Podpisanie umowy -Modernizacja/Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich