Podpisanie umowy – Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle (dokończenie realizacji zadania)