Podpisanie dwóch umów z Wykonawcami zamówień realizowanych w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”.

Pierwsza umowa podpisana z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina na realizację zadania: „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”, w tym:

– Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej – na kwotę netto 998 000,00 zł

– Stacji Wodociągowej w Kadłubie – na kwotę netto 2 200 000,00 zł

– Stacji Wodociągowej w Rozmierce – na kwotę netto 870 000,00 zł

– Stacji Wodociągowej w Szczepanku – na kwotę netto 815 000,00 zł

Druga umowa  podpisana z Firmą Projektowo-Budowlaną „PION” S.c. Małgorzata Dronka, Elżbieta Oberc z Lubenia na realizację zadań: „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”, w tym:

  1. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna – na kwotę netto 567 382,91 zł
  2. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie – na kwotę netto 1 847 623,97 zł