P–03/PZP/2013 – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

OGŁOSZENIE o przetargu

Przetarg nieograniczony – zamówienie nr P–03/PZP/2013

pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

Kontrakt 5 Kadłub Wieś , Kontrakt 8a Szymiszów Wieś, Kontrakt 8c Osiek.

obejmujące:

Część I- Kontrakt nr 5 – „Budowa kanalizacji w Kadłubie Wsi”
Część II- Kontrakt nr 8a – „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Wieś”
Część III –Kontrakt nr 8c – „Budowa kanalizacji w sołectwie Osiek etap I”

PLIKI DO POBRANIA:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

1.2 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 12.09.2013

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

2.1 cz. I – Instrukcja dla wykonawców

2.1.1 Zmiana SIWZ cz. I z dnia 12.09.2013r.

2.2 cz. II umowa kontrakt 5

2.3 cz. II umowa kontrakt 8a

2.4 cz. II umowa kontrakt 8c

2.5 cz. III – opis przedmiotu zamówienia

2.6 cz. IV – formularze ofertowe (pdf)

2.7 cz. IV – formularze ofertowe (word/doc)

3. Dokumentacja projektowa:

3.1 Kadłub Wieś – Kontrakt 5

3.2 Szymiszów Wieś – Kontrakt 8a

3.3 Osiek – Kontrakt 8c

4. Przedmiar robót:

4.1 Kadłub Wieś – Kontrakt 5

4.2 Szymiszów Wieś – Kontrakt 8a

4.3 Osiek – Kontrakt 8c

5. Decyzje:

decyzje_kadlub_wies_kontrakt_5

decyzje_szymiszow_wies_kontrakt_8a

5.3 Osiek – Kontrakt 8c

Uzupełnienie nr 1 dokumentacji przetargowej z dnia 05.09.2013r.

Uzupełnienie nr 2 dokumentacji przetargowej z dnia 19.09.2013r.

6. Odpowiedzi na pytania wykonawców

6.1 Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 1 z dn. 09.09.2013r.

6.2 Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2 z dn. 12.09.2013r.

6.3 Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 3 z dn. 25.09.2013r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.