Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NADZÓR INWESTORSKI
dla zadań
modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych
w Strzelcach Opolskich

Nr zamówienia: PZP/W-045/02/2018

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Standardowy formularz JEDZ – wer. edyt.

3. SIWZ cz. I – Instrukcja dla Wykonawców

4. SIWZ cz. II – Wzór umowy

5. SIWZ cz. III – Opis przedmiotu zamówienia

6. SIWZ cz. IV – Formularze ofertowe

7. Załącznik do umowy – Wzór harmonogramu płatności

8. Dokumentacja projektowa

9. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia