Modernizacja kolektora do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Op.