Modernizacja kanalizacji w ul. Krakowskiej

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informuje, że w dniach 24.05.2021r. – 02.06.2021r. planuje się wykonanie Etapu I modernizacji kanalizacji w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich, na odcinku od budynku nr 59-63 do skrzyżowania z ul. Marka Prawego

Przebudowa kanałów w ulicach, w tym zwłaszcza w centrum miasta, to znacząca uciążliwość dla Mieszkańców. Inwestor już na etapie projektowania starał się minimalizować wszelkie niedogodności związane z późniejszą realizacją. Teraz nadszedł czas na wykonanie tej ważnej, współfinansowanej przez Unię Europejską inwestycji. Metoda modernizacji oparta jest o technologie bezwykopowe, jednak może wystąpić potrzeba wykonania lokalnych prac ziemnych na znacznych głębokościach. W celu zmniejszenia nieuniknionych uciążliwości oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jak pracowników wykonujących te niezwykle niebezpieczne prace, roboty będą wykonywane w godzinach od godz. 18:00 do godziny 6:00 rano dnia następnego. Jesteśmy przekonani, że wszelkie niedogodności dla Mieszkańców zostaną zrównoważone przez zwiększone bezpieczeństwo odbioru ścieków i jego wpływ na środowisko naturalne, tj. posiadanie niezawodnej i w pełni szczelnej kanalizacji. Prace będzie wykonywać firma BLEJKAN S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Transportowej 25. Kontakt do Kierownika Budowy : 605 470 720

PLAN MODERNIZACJI :

  1. 24.05.2021 – 25.05.2021r. – ul. Krakowska od rejonu budynku nr 59-63 do przejścia dla pieszych w rejonie budynku Liceum;
  2. 25.05.2021 – 26.05.2021r. – ul. Krakowska od przejścia dla pieszych w rejonie budynku Liceum do skrzyżowania z ul. Moniuszki;
  3. 26.05.2021 – 27.05.2021r. – ul. Krakowska od skrzyżowania z ul. Moniuszki do studni kanalizacyjnej w rejonie budynku nr 49;
  4. 28.05.2021- 29.05.2021r. – ul. Krakowska od studni kanalizacyjnej w rejonie budynku nr 49 do studni kanalizacyjnej w rejonie budynku nr 43;
  5. 30.05.2021 – 31.05.2021r. – ul. Krakowska od studni kanalizacyjnej w rejonie budynku nr 43 do studni kanalizacyjnej w rejonie budynku nr 33;
  6. 31.05.2021 – 01.06.2021r. – ul. Krakowska od studni kanalizacyjnej w rejonie budynku nr 33 do studni kanalizacyjnej w rejonie budynku nr 31;
  7. 01.06.2021- 02.06.2021r. – ul. Krakowska od studni kanalizacyjnej w rejonie budynku nr 31 do skrzyżowania z ul. Marka Prawego