KOMUNIKAT

Mając na względzie strategiczny dla zachowania bezpieczeństwa ciągłości świadczenia usługi dostawy wody i odbioru ścieków (dla Mieszkańców i działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica zakładów i instytucji) charakter działalności Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, z uwagi na zagrożenie związane ze stwierdzonym na terenie Gminy Strzelce Opolskie...

KOMUNIKAT z nia 29.07.2021 w sprawie jakości wody

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 29.07.2021r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego: Sucha zaopatrującego Suchą i Rozmierz Kalinowice zaopatrującego Kalinowice, Kalinów, Dolna Lipa, Niwki, Ligota Dolna.

Informacja dla mieszkańców ul. Krakowskiej

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informuje, że w dniach od 30.06.2021r.  do  07.07.2021r. planuje się wykonanie Etapu II modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od bloku nr 41 do studni kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania z ul. Rynek Staramy się zminimalizować wszelkie niedogodności, stąd nasza Spółka wybrała najnowocześniejszą metodę...

Modernizacja kanalizacji w ul. Krakowskiej

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informuje, że w dniach 24.05.2021r. – 02.06.2021r. planuje się wykonanie Etapu I modernizacji kanalizacji w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich, na odcinku od budynku nr 59-63 do skrzyżowania z ul. Marka Prawego Przebudowa kanałów w ulicach, w tym zwłaszcza w centrum miasta, to znacząca uciążliwość dla...

KOMUNIKAT INSPEKTORA SANITARNEGO

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Sucha zaopatrującego Suchą i Rozmierz. Treść komunikatu.

KOMUNIKAT

Komunikat nr 2/2021 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kalinowice zaopatrującego Kalinowice, Kalinów, Dolna Lipa, Niwki, Ligota Dolna. Treść komunikatu

ZAWIADOMIENIE

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. zawiadamia Odbiorców wody w  STRZELCACH  OPOLSKICH, że w dniach 8.03.2021 r. do 11.03.2021 r. w godz. 8:00 do godz. 17:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody oraz pogorszenie jakości wody w zakresie barwy, co spowodowane jest modernizacją głównej sieci wodociągowej.   Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Informacja dla odbiorców wody wodociągu publicznego Kalinowice

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KALINOWICE (dla miejscowości Kalinowice, Kalinów, Niwki, Dolna Lipa, Ligota Dolna) W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich nr 8/2020, dotyczącej udzielenia zgody na odstępstwo dla parametru azotanów w ujmowanej wodzie, informujemy o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wynikających z powyższego potencjalnie możliwych zagrożeniach...
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu