KOMUNIKAT INSPEKTORA SANITARNEGO

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Sucha zaopatrującego Suchą i Rozmierz.

Treść komunikatu.