Nasze przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Opolu w rejestrze handlowym z godłem KRS 0000131719, pod firmą:
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.864.300 złotych (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych) i dzieli się na 127.026 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia sześć) udziałów po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, z czego:

  • Gmina Strzelce Opolskie posiada 115.857 (sto piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy,
    o łącznej wartości 63.721.350 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych,
  • Gmina Jemielnica – posiada 11.169 (jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 6.142.950 (sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych,
Statystyczny numer identyfikacyjny – regon 530997537