Nasze przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Opolu w rejestrze handlowym z godłem KRS 0000131719, pod firmą:
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy wynosi 72.383.850 złotych (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 131.607 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedem) udziałów.

Wartość nominalna udziału wynosi 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych, z czego:

  • Gmina Strzelce Opolskie posiada 119.888 (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiem) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 65.938.400 (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta) złotych.
  • Gmina Jemielnica posiada 11.719 (jedenaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 6.445.450 złotych (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych.
Statystyczny numer identyfikacyjny – regon 530997537
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu