Kalendarium Projektu

2016r. Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej oraz pozwoleń na budowę.
2017r. Realizacja modernizacji i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Zakładowej, Leśnej i Osieckiej w Strzelcach Opolskich.
27 luty 2017r. Przesłanie wniosku o dofinansowanie na trzeci konkurs ogłoszony z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
17 styczeń 2018r. Lista rankingowa projektów w ramach konkursu, gdzie Projekt SWIK został umieszczony na liście projektów o statusie podstawowym jako 54 wśród 150 projektów z całej Polski.
23 maj 2018r. Podpisanie umowy na nadzór Inwestorski dla zadań: modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich z Biurem Inwestorskim – Janusz Rybka z Wrocławia.
12 czerwiec 2018r. Podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0121/17-00 o dofinansowanie w kwocie do 36 665 659,97 zł.
18 lipiec 2018r. Podpisanie deklaracji wekslowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7 sierpień 2018r. Podpisanie umowy z Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka z Opola na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej oraz dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej w Strzelcach Opolskich.
14 grudzień 2018r. Podpisanie umowy z PHU „ORTUS” Januszem Fengler na usługę Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych p.n.: Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie.
7 luty 2019r. Podpisanie umowy z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina na realizację zadania: „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”(Błotnica Strzelecka, Kadłub, Rozmierka, Szczepanek).
7 luty 2019r. Podpisanie umowy z Firmą Projektowo-Budowlaną „PION” S.c. Małgorzata Dronka, Elżbieta Oberc z Lubenia na realizację zadań: „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”, w tym:

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna,

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie.

8 luty 2019r. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie dofinansowania do kwoty 46 874 660,54 zł.
19 luty 2019r. Podpisanie umowy z firmą ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Budzyniu na realizację zadania: Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.
8 lipiec 2019r. Podpisanie umowy z firmą Interhandler Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na dostawę koparko-ładowarki marki JCB.
27 wrzesień 2019r. Podpisanie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transkom z Jaryszowa na wykonanie zadania pt.:

1.       Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich

2.       Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich

7 styczeń 2020r. Podpisanie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Bytomia na realizację zadania: Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW – węzła MAW1 do węzła MAW 56)
9 styczeń 2020r. Podpisanie umowy z firmą WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Sp. J. w Opolu na realizację zadania: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina
9 styczeń 2020r. Podpisanie umowy z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na realizację zadania: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich.
5 marzec 2020r. Podpisanie umowy z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na roboty budowlane obejmujące zamówienia pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III, ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich – (Kontrakt 10 i 4) w tym:

a)      Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła Ma W56 do węzła MaW63 dla sieci magistralnej oraz od węzła MrW1 do węzła MrW19 dla sieci rozdzielczej – kontrakt 4 i 10.

b)      Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu