Kalendarium Projektu

2016r. Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej oraz pozwoleń na budowę.
2017r. Realizacja modernizacji i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Zakładowej, Leśnej i Osieckiej w Strzelcach Opolskich.
27 luty 2017r. Przesłanie wniosku o dofinansowanie na trzeci konkurs ogłoszony z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
17 styczeń 2018r. Lista rankingowa projektów w ramach konkursu, gdzie Projekt SWIK został umieszczony na liście projektów o statusie podstawowym jako 54 wśród 150 projektów z całej Polski.
23 maj 2018r. Podpisanie umowy na nadzór Inwestorski dla zadań: modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich z Biurem Inwestorskim – Janusz Rybka z Wrocławia.
12 czerwiec 2018r. Podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0121/17-00 o dofinansowanie w kwocie do 36 665 659,97 zł.
18 lipiec 2018r. Podpisanie deklaracji wekslowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7 sierpień 2018r. Podpisanie umowy z Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka z Opola na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej oraz dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej w Strzelcach Opolskich.