Kalendarium Projektu

2016r. Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej oraz pozwoleń na budowę.
2017r. Realizacja modernizacji i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Zakładowej, Leśnej i Osieckiej w Strzelcach Opolskich.
27 luty 2017r. Przesłanie wniosku o dofinansowanie na trzeci konkurs ogłoszony z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
17 styczeń 2018r. Lista rankingowa projektów w ramach konkursu, gdzie Projekt SWIK został umieszczony na liście projektów o statusie podstawowym jako 54 wśród 150 projektów z całej Polski.
23 maj 2018r. Podpisanie umowy na nadzór Inwestorski dla zadań: modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich z Biurem Inwestorskim – Janusz Rybka z Wrocławia.
12 czerwiec 2018r. Podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0121/17-00 o dofinansowanie w kwocie do 36 665 659,97 zł.
18 lipiec 2018r. Podpisanie deklaracji wekslowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7 sierpień 2018r. Podpisanie umowy z Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka z Opola na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej oraz dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej w Strzelcach Opolskich.
14 grudzień 2018r. Podpisanie umowy z PHU „ORTUS” Januszem Fengler na usługę Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych p.n.: Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie.
7 luty 2019r. Podpisanie umowy z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina na realizację zadania: „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”(Błotnica Strzelecka, Kadłub, Rozmierka, Szczepanek).
7 luty 2019r. Podpisanie umowy z Firmą Projektowo-Budowlaną „PION” S.c. Małgorzata Dronka, Elżbieta Oberc z Lubenia na realizację zadań: „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”, w tym:

a)      Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna,

b)      Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie.

8 luty 2019r. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie dofinansowania do kwoty 46 874 660,54 zł.
19 luty 2019r. Podpisanie umowy z firmą ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Budzyniu na realizację zadania: Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.