Informacja dla odbiorców wody wodociągu publicznego Kalinowice

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KALINOWICE

(dla miejscowości Kalinowice, Kalinów, Niwki, Dolna Lipa, Ligota Dolna)

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich nr 8/2020, dotyczącej udzielenia zgody na odstępstwo dla parametru azotanów w ujmowanej wodzie, informujemy o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wynikających z powyższego potencjalnie możliwych zagrożeniach zdrowotnych.

Spożywanie wody z ponadnormatywną zawartością azotanów jest szczególnie niebezpieczne u małych dzieci, głównie niemowląt, ponieważ może powodować methemoglobinemię. Jest to choroba polegająca na występowaniu żelaza na III stopniu utleniania, a nie na II, jak w hemoglobinie. Skutkuje to utratą zdolności do transportu tlenu przez krew. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne dla niemowląt ze względu na zawartość w ich organizmie krwi płodowej w ilości 60-80%, która utlenia się dwukrotnie szybciej. Ponadto podatność dzieci na działanie azotanów wynika z dużo niższego pH w dziecięcych żołądkach, co sprzyja szybszej redukcji do azotynów.

Regularne spożywanie przekroczonych dawek azotanów może negatywnie odbijać się na rozwoju psychofizycznym, wpływając negatywnie na przyrost masy ciała, czynność tarczycy i układu nerwowego. Methemoglobina w krwioobiegu powoduje niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego i mięśnia sercowego. Azotany są zdolne do przenikania przez łożysko, dlatego produkty spożywcze i woda o wysokiej zawartości azotanów nie powinny być spożywane przez kobiety w ciąży. Objawami sinicy mogą być bóle brzucha, zaczerwienienie skóry, zawroty głowy, duszności, silny odcień skóry (widoczny szczególnie na twarzy), spadek ciśnienia krwi, aż do zapaści. Niestety nie tylko spożywanie azotynów wpływa na methemoglobinemię. Aż 25% azotanów przedostaje się z krwi do śliny, aby następnie w środowisku mikroflory jamy ustnej ulec redukcji do azotynów. Nadmiar azotanów natomiast może powodować podrażnienie śluzówki jelita cienkiego. Pod wpływem kwaśnego środowiska panującego w żołądku, azotany reagują z II-go i III-cio rzędowymi aminami tworząc nitrozoaminy działające kancerogennie. Zawartość nitrozoamin może mieć również wpływ na wystąpienie takich nowotworów jak rak żołądka, jelita grubego, przełyku, trzustki, jajników, piersi, a także białaczki u dzieci.

Bieżące badania jakości wody znaleźć można na stronie internetowej Spółki klikając poniższy link.

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 27.05.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 10.06.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 24.06.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 7.07.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 23.07.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 04.08.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 18.08.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 01.09.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 15.09.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 29.09.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 12.10.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 26.10.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 12.11.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 23.11.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 07.12.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 21.12.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 05.01.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 18.01.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 02.02.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 15.02.2021

W sytuacji, gdy:

 1. stężenie azotanów w ujmowanej wodzie powyżej 50 mg/dm3 (identyfikowane jako sytuacja, zdarzenie długotrwałe), jednak  nie przekraczające wartości granicznej 80 mg/dm3
 • zalecamy stosowanie w diecie dzieci do 3 roku życia produktów o niskiej zawartości azotanów szczególnie zawartych w warzywach i peklowanym mięsie,
 • zalecamy stosowanie w diecie składników o właściwościach przeciwutleniających, takich jak kwas askorbinowy, zielona herbata, czy kakao

2. stężenie azotanów w ujmowanej wodzie powyżej wartości granicznej 80 mg/dm3, jednak nie przekraczające wartości 100 mg/dm3

 • zalecamy stosowanie domowych filtrów do usuwania azotanów
 • zalecamy stosowanie w diecie dzieci do 3 roku życia produktów o niskiej zawartości azotanów szczególnie zawartych w warzywach i peklowanym mięsie
 • zalecamy stosowanie w diecie składników o właściwościach przeciwutleniających takich jak kwas askorbinowy, zielona herbata, czy kakao, produkty z dużą zawartością witaminy C, E i A

3. stężenie azotanów w ujmowanej wodzie w zakresie powyżej 100 mg/dm3

 • zakazujemy stosowania wody do przygotowywania pokarmów
  i mieszanek mlecznych dla dzieci poniżej 1 roku życia – gospodarstwa domowe z małymi dziećmi będą zaopatrywane w alternatywny sposób po zgłoszeniu takiej potrzeby w siedzibie Spółki ( tel.: 77 461 27 08)
 • zalecamy stosowanie domowych filtrów do usuwania azotanów
 • zalecamy stosowanie w codziennej diecie produktów o niskiej zawartości azotanów szczególnie zawartych w warzywach
  i peklowanym mięsie
 • zalecamy stosowanie w codziennej diecie składników o właściwościach przeciwutleniających, takich jak kwas askorbinowy, zielona herbata, czy kakao, produkty z duża zawartością witaminy C, E i A