GALERIA POIS 2014-2020

Podpisanie umowy z Wykonawcą zamówienia realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

W dniu 19 luty 2019r. podpisano umowę z firmą ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Budzyniu.

Podpisanie dwóch umów z Wykonawcami zamówień realizowanych w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”.

Pierwsza umowa podpisana z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina na realizację zadania: „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”, w tym: – Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej – na kwotę netto 998 000,00 zł – Stacji Wodociągowej w Kadłubie – na kwotę netto 2 200 000,00 zł – Stacji Wodociągowej w Rozmierce –...