GALERIA POIS 2014-2020

W dniu 5 marca 2020r. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. podpisały umowę z Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka na roboty budowlane obejmujące zamówienia pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III, ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich – (Kontrakt 10 i 4) w tym

W dniu 5 marca 2020r. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. podpisały umowę z Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka na roboty budowlane obejmujące zamówienia pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III, ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich – (Kontrakt 10 i 4) w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci...

Podpisanie umowy z Wykonawcą zamówienia realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

W dniu 9 stycznia 2020r. podpisano umowę z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na realizację zadania: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich. oraz umowę z firmą WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Sp. J. w Opolu na realizację zadania: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej...

Podpisanie umowy z Wykonawcą zamówienia realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

W dniu 7 stycznia 2020r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Bytomia na realizację zadania: Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW – węzła MAW1 do węzła MAW 56)

Podpisanie umowy z Wykonawcą zamówienia realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

W dniu 27 września 2019r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transkom z Jaryszowa na wykonanie zadania pt.: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich Inwestorem zadania 1 jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast zadania 2 – Strzeleckie Wodociągi...

Podpisanie umowy z Wykonawcą zamówienia realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

W dniu 19 luty 2019r. podpisano umowę z firmą ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Budzyniu.

Podpisanie dwóch umów z Wykonawcami zamówień realizowanych w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”.

Pierwsza umowa podpisana z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina na realizację zadania: „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”, w tym: – Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej – na kwotę netto 998 000,00 zł – Stacji Wodociągowej w Kadłubie – na kwotę netto 2 200 000,00 zł – Stacji Wodociągowej w Rozmierce –...