Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barut.