KOMUNIKATY

ZAWIADOMIENIE

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. zawiadamia Odbiorców wody w  STRZELCACH  OPOLSKICH, że w dniach 8.03.2021 r. do 11.03.2021 r. w godz. 8:00 do godz. 17:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody oraz pogorszenie jakości wody w zakresie barwy, co spowodowane jest modernizacją głównej sieci wodociągowej.   Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Informacja dla odbiorców wody wodociągu publicznego Kalinowice

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KALINOWICE (dla miejscowości Kalinowice, Kalinów, Niwki, Dolna Lipa, Ligota Dolna) W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich nr 8/2020, dotyczącej udzielenia zgody na odstępstwo dla parametru azotanów w ujmowanej wodzie, informujemy o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wynikających z powyższego potencjalnie możliwych zagrożeniach...

YouTube video

Przedmiotem działalności SWiK Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest:

  • produkcja i dystrybucja wody;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Terenem podstawowej działalności firmy jest Gmina Strzelce Opolskie i Gmina Jemielnica, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem tych gmin.
W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych oraz usługi specjalistyczne.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

iBOK

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Przejdź

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI


Plan połączenia Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (jako Spółki Przejmującej) i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (jako Spółki Przejmowanej)

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich wykonując zapis Art. 500  § 21   Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1526) bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości uzgodniony i podpisany w dniu 25.11.2020r. Plan połączenia Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (jako Spółki Przejmującej) i...

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich – 2 części (kontrakt 10), w tym : Część nr 1 : Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich. Część nr 2 : Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Opolskiej i...

NABÓR NA STANOWISKO

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA i REALIZACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU. Szczegóły.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich – 3 części (kontrakt 10), w tym: Część nr 1 : Przebudowa  kanalizacji sanitarnej  w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich. Część nr 2 : Przebudowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Moniuszki i  Jankowskiego w Strzelcach Opolskich. Część nr 3...
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu

KOMUNIKAT

Mając na względzie strategiczny dla zachowania bezpieczeństwa ciągłości świadczenia usługi dostawy wody i odbioru ścieków (dla Mieszkańców i działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica zakładów i instytucji) charakter działalności Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, z uwagi na zagrożenie związane ze stwierdzonym na terenie Gminy Strzelce Opolskie przypadkiem zakażenia koronawirusem COVID-19

z dniem 12.03.2020r.

Zarząd SWiK Sp. z o.o. wprowadza całkowity zakaz wstępu swoich Klientów i Kontrahentów do poszczególnych pomieszczeń w siedzibie Spółki.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami – wszelkie sprawy prosimy starać się załatwiać drogą:

  1.  telefoniczną pod numerami telefonu 77 461 27 08, 77 461 42 26, 77 461 39 65
    lub czynnym całodobowo numerem 994,
  2. mailową na adres swik@swik.com.pl

W przypadku konieczności złożenia pisma:

  1. drogą pocztową na adres:

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie

  • bezpośrednio w siedzibie Spółki, poprzez wrzucenie pisma/dokumentacji do oznaczonej napisem „TU proszę wrzucać korespondencję do SWiK Sp. z o.o.” skrzynki pocztowej zamontowanej po prawej stronie na poręczy przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółki (brak możliwości bezpośredniego otrzymania potwierdzenia, na wniosek zamieszczony na piśmie możliwość otrzymania go na wskazany w piśmie adres email).

Z uwagi na zaistniałe okoliczności Zarząd Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich liczy na zrozumienie i przeprasza za wszelkie zaistniałe niedogodności wynikające z wydanych ograniczeń.

Zarząd Spółki