KOMUNIKATY

Informacja dotycząca koronawirusa

Co musisz wiedzieć o koronawirusie Informacja dla osób powracających z północnych Włoch Jak myć ręce Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa Porada

ZAWIADOMIENIE

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje Mieszkańców sołectwa Farska Kolonia, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Strzelcach Opolskich woda pochodząca z wodociągu publicznego Farska Kolonia jest zdatna do spożycia – bez konieczności  przegotowania. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarte są w załączonym komunikacie nr 6/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach...

Przedmiotem działalności SWiK Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest:

  • produkcja i dystrybucja wody;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Terenem podstawowej działalności firmy jest Gmina Strzelce Opolskie i Gmina Jemielnica, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem tych gmin.
W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych oraz usługi specjalistyczne.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

iBOK

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Przejdź

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI


Komunikat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kalinowice zaopatrującego Kalinowice, Kalinów, Dolna Lipa, Niwki, Ligota Dolna. Treść komunikatu.

NABÓR NA STANOWISKO

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYSPOZYTORA WOD. – KAN. 1. Opis stanowiska, zakres wykonywanych na stanowisku zadań: nadzór i organizacja pracy brygad operatorów urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizacja zadań Działu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i regulaminami wewnętrznymi, prowadzenie dokumentacji związanej z czasem...

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich – (kontrakt 10 i 4 ), w tym : a)Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła MAW56 do węzła MAW63 dla sieci magistralnej oraz od węzła MrW1...