Przedmiotem działalności SWiK Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest:

  • produkcja i dystrybucja wody;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Strzelce Opolskie, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.
W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych, oraz usługi specjalistyczne.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

iBOK

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Przejdź

 


NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI


Przerwa w dostawie wody

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.09.2018r. w związku z drugim etapem  prac modernizacyjnych koniecznych do wykonania na głównym węźle sieci wodociągowej w miejscowości Jemielnica ul. Wiejska, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Jemielnica na następujących ulicach: Wiejska – strona parzysta od nr 2 do 32 oraz strona...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej

STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA   „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH PRZY UL. BOCZNICOWEJ” Nr zamówienia: PZP/W-037/01/2018 Warunki  realizacji zamówienia zostały określone w niżej wymienionych dokumentach, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.  Dokumenty do pobrania: SIWZ cz. I – Instrukcja dla Wykonawców...