KOMUNIKATY

KOMUNIKAT z nia 29.07.2021 w sprawie jakości wody

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 29.07.2021r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego: Sucha zaopatrującego Suchą i Rozmierz Kalinowice zaopatrującego Kalinowice, Kalinów, Dolna Lipa, Niwki, Ligota Dolna.

Informacja dla mieszkańców ul. Krakowskiej

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informuje, że w dniach od 30.06.2021r.  do  07.07.2021r. planuje się wykonanie Etapu II modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od bloku nr 41 do studni kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania z ul. Rynek Staramy się zminimalizować wszelkie niedogodności, stąd nasza Spółka wybrała najnowocześniejszą metodę...

Modernizacja kanalizacji w ul. Krakowskiej

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informuje, że w dniach 24.05.2021r. – 02.06.2021r. planuje się wykonanie Etapu I modernizacji kanalizacji w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich, na odcinku od budynku nr 59-63 do skrzyżowania z ul. Marka Prawego Przebudowa kanałów w ulicach, w tym zwłaszcza w centrum miasta, to znacząca uciążliwość dla...

YouTube video

Przedmiotem działalności SWiK Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest:

  • produkcja i dystrybucja wody;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Terenem podstawowej działalności firmy jest Gmina Strzelce Opolskie i Gmina Jemielnica, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem tych gmin.
W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych oraz usługi specjalistyczne.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

iBOK

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Przejdź

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI


Plan połączenia Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (jako Spółki Przejmującej) i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (jako Spółki Przejmowanej)

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich wykonując zapis Art. 500  § 21   Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1526) bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości uzgodniony i podpisany w dniu 25.11.2020r. Plan połączenia Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (jako Spółki Przejmującej) i...

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich – 2 części (kontrakt 10), w tym : Część nr 1 : Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich. Część nr 2 : Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Opolskiej i...

NABÓR NA STANOWISKO

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA i REALIZACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU. Szczegóły.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich – 3 części (kontrakt 10), w tym: Część nr 1 : Przebudowa  kanalizacji sanitarnej  w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich. Część nr 2 : Przebudowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Moniuszki i  Jankowskiego w Strzelcach Opolskich. Część nr 3...
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu

KOMUNIKAT

Mając na względzie strategiczny dla zachowania bezpieczeństwa ciągłości świadczenia usługi dostawy wody i odbioru ścieków (dla Mieszkańców i działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica zakładów i instytucji) charakter działalności Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, z uwagi na zagrożenie związane ze stwierdzonym na terenie Gminy Strzelce Opolskie przypadkiem zakażenia koronawirusem COVID-19

z dniem 12.03.2020r.

Zarząd SWiK Sp. z o.o. wprowadza całkowity zakaz wstępu swoich Klientów i Kontrahentów do poszczególnych pomieszczeń w siedzibie Spółki.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami – wszelkie sprawy prosimy starać się załatwiać drogą:

  1.  telefoniczną pod numerami telefonu 77 461 27 08, 77 461 42 26, 77 461 39 65
    lub czynnym całodobowo numerem 994,
  2. mailową na adres swik@swik.com.pl

W przypadku konieczności złożenia pisma:

  1. drogą pocztową na adres:

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie

  • bezpośrednio w siedzibie Spółki, poprzez wrzucenie pisma/dokumentacji do oznaczonej napisem „TU proszę wrzucać korespondencję do SWiK Sp. z o.o.” skrzynki pocztowej zamontowanej po prawej stronie na poręczy przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółki (brak możliwości bezpośredniego otrzymania potwierdzenia, na wniosek zamieszczony na piśmie możliwość otrzymania go na wskazany w piśmie adres email).

Z uwagi na zaistniałe okoliczności Zarząd Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich liczy na zrozumienie i przeprasza za wszelkie zaistniałe niedogodności wynikające z wydanych ograniczeń.

Zarząd Spółki