Przedmiotem działalności SWiK Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest:

  • produkcja i dystrybucja wody;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Terenem podstawowej działalności firmy jest Gmina Strzelce Opolskie i Gmina Jemielnica, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem tych gmin.
W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych oraz usługi specjalistyczne.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

iBOK

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Przejdź

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI


ZAWIADOMIENIE

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. zawiadamia mieszkańców ulic: Leśna, Osiecka, Habryki 19, 21 i 23 oraz  Matejki 28 i 29 w Strzelcach Op., że w dniu 11.04.2019 r. od godz. 800  do godz. 1100 wystąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii sieci wodociągowej. W związku z powyższym może wystąpić...

INFORMACJA

W związku z wystąpieniem awarii na magistralnej sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce Opolskie ul. 1 Maja w dniu 19.03.2019 r. na terenie miasta może wystąpić okresowe pogorszenie ciśnienia oraz jakości wody w zakresie barwy i mętności. Za powstałe uciążliwości serdecznie przepraszamy.

Przetarg nieograniczony

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich informuje, że wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu jako pełnomocnikiem zamawiających wspólnie udzielających zamówienie, ogłosili przetarg nieograniczony na: „1. Poprawę dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 11: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich oraz 2. Przebudowy i budowy...

Nabór na stanowisko

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO   PRACOWNIK DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI TECHNICZNEJ  PROJEKTU