- Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - http://swik.com.pl -

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI

Zamówienie nr PZP/W-177/05/2019

Spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o opublikowaniu zapytania ofertowego na dostawę koparko-ładowarki w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184012#