Rozpoczęcie robót w Jemielnicy.

W połowie grudnia 2010r. rozpoczęto prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrówka i Gąsiorowice. Początkowy odcinek robót będzie wykonywany metodą przewiertu sterowanego, Podwykonawcą jest firma „REM-BUD” Sp. z o.o.

W grudniu został położony odcinek rurociągu tłocznego o długości około 740 metrów.

W styczniu 2011 roku wykonywany jest dalszy odcinek kanalizacji dla w/w miejscowości. Prace prowadzone są wzdłuż drogi numer 1855 O Jemielnica-Gąsiorowice.