Odwiedzający

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1653
Artykułów:
103
Odsłon artykułów:
3319495

AKTUALNOŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 (Składanie ofert do 25.06.2018r.)

Przetarg PZP/W-100/03/2018

Nazwa zadania: 

ROBOTY BUDOWLANE
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej 
2. Dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej

Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich

 


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przetarg PZP/W-100/03/2018

Nazwa zadania: 

ROBOTY BUDOWLANE
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej 
2. Dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej

Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nr zamówienia: PZP/W-037/01/2018

Nazwa zamówienia:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej"

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2 - unieważnione

 

Nr zamówienia: PZP/W-136/03/2017

Nazwa zamówienia:

"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jemielnica"

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 - unieważnione

 

Nr zamówienia: PZP/W-136/03/2017

Nazwa zamówienia:

"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jemielnica"

 


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przetarg PZP/W-89/02/2017

Nazwa zadania:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

"Budowa i modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Strzelcach Opolskich"

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-057/01/2017

Nazwa zadania:

USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO

nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie” – Część I

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-323/07/2016

Nazwa zadania:

Dostawa energii elektrycznej dla Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-278/06/2016

Nazwa zadania:

Dostawa agregatu pompowego na oczyszczalnię

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-236/06/2016

Nazwa zadania:

Dostawa agregatu pompowego na oczyszczalnię

 OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-219/05/2016

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Jędrynie , Kalinowice i Ligota Dolna oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jędrynie wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-179/04/2016

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Jędrynie , Kalinowice i Ligota Dolna oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jędrynie wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

PRZETARG PZP/W - 103/02/2016

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w Strzelcach Opolskich oraz modernizację stacji wodociągowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

 


 

OGŁOSZENIE o przetargu 

PZP/W-088/02/2016  

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 


 

  OGŁOSZENIE o zamówieniu

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych.

 


 

OGŁOSZENIE o przetargu

  

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie Kontrakt 8 "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle" (dokończenie realizacji zadania)

 


 

 OGŁOSZENIE o przetargu

 

Modernizacja /Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich realizowana w ramach projektu, „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.

 


 

  OGŁOSZENIE o przetargu

 

Przetarg nieograniczony – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” Kontrakt 5 Kadłub Wieś , Kontrakt 8a Szymiszów Wieś, Kontrakt 8c Osiek.

 


 

 

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I. Nr ogłoszenia:106919 - 2013.

 


  

 

OGŁOSZENIE na dostawę

  

Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej min 80kVA.

 


 

OGŁOSZENIE o wyborze oferty

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż Komisja powołana do wyboru oferty dot. "przetargu nieograniczonego Nr P-01/PZP/2013 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I" dokonała wyboru.

 


  

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego Nr PZP/W-205/04/2013 na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie". 

  


 

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

 

  USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie"

 


  

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I. Nr ogłoszenia:106919 - 2013.

 


 

OGŁOSZENIE o wyborze oferty

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż Komisja powołana do wyboru oferty dot. "przetargu nieograniczonego Nr P-01/PZP/2013 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I" dokonała wyboru.