Odwiedzający

Odwiedza nas 1233 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1653
Artykułów:
103
Odsłon artykułów:
3320577

przetarg P–04 PZP/2014

OGŁOSZENIE o przetargu

 

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie Kontrakt 8 "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle" (dokończenie realizacji zadania).

Przetarg P – 04 PZP/2014

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB

4. Przedmiary robót

5. Decyzje

6. Odpowiedzi na pytania wykonawców  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty