Odwiedzający

Odwiedza nas 1095 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1653
Artykułów:
103
Odsłon artykułów:
3320453

P–03/PZP/2013 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

OGŁOSZENIE o przetargu

 

Przetarg nieograniczony – zamówienie nr  P–03/PZP/2013

pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

Kontrakt 5 Kadłub Wieś , Kontrakt 8a Szymiszów Wieś, Kontrakt 8c Osiek.

obejmujące:

 

  • Część I- Kontrakt nr 5 - „Budowa kanalizacji w Kadłubie Wsi”
  • Część II- Kontrakt nr 8a - „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Wieś”
  • Część III –Kontrakt nr 8c - „Budowa kanalizacji w sołectwie Osiek etap I”

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

1.2 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 12.09.2013

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

2.1 cz. I - Instrukcja dla wykonawców

2.1.1 Zmiana SIWZ cz. I z dnia 12.09.2013r.

2.2 cz. II umowa kontrakt 5

2.3 cz. II umowa kontrakt 8a 

2.4 cz. II umowa kontrakt 8c

2.5 cz. III - opis przedmiotu zamówienia

2.6 cz. IV - formularze ofertowe (pdf)

2.7 cz. IV - formularze ofertowe (word/doc)

3. Dokumentacja projektowa:

3.1 Kadłub Wieś - Kontrakt 5

3.2 Szymiszów Wieś - Kontrakt 8a

3.3 Osiek - Kontrakt 8c

4. Przedmiar robót:

4.1 Kadłub Wieś - Kontrakt 5

4.2 Szymiszów Wieś - Kontrakt 8a

4.3 Osiek - Kontrakt 8c

5. Decyzje:

5.1 Kadłub Wieś - Kontrakt 5

5.2 Szymiszów Wieś - Kontrakt 8a

5.3 Osiek - Kontrakt 8c

Uzupełnienie nr 1 dokumentacji przetargowej z dnia 05.09.2013r.

Uzupełnienie nr 2 dokumentacji przetargowej z dnia 19.09.2013r.

6. Odpowiedzi na pytania wykonawców

6.1 Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 1 z dn. 09.09.2013r.

6.2 Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2 z dn. 12.09.2013r.

6.3 Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 3 z dn. 25.09.2013r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.