Odwiedzający

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1653
Artykułów:
104
Odsłon artykułów:
3328278

Dostawa agregatu pompowego na oczyszczalnię

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

„DOSTAWA AGREGATU POMPOWEGO NA OCZYSZCZALNIĘ”

 

Nr zamówienia: PZP/W-236/06/2016

Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 w sekretariacie (I piętro) w terminie do dnia 13.06.2016r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.06.2016r. o godz. 11:15.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 17.06.2016r.