Odwiedzający

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1653
Artykułów:
104
Odsłon artykułów:
3328289

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-179/04/2016

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-179/04/2016

 

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Jędrynie , Kalinowice i Ligota Dolna oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jędrynie wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zał. nr 1 Projekt umowy
  4. Zał. nr 2 – 6 Formularze ofertowe
  5. Zał. nr 7 Ogólna instrukcja BHP
  6. Zał. nr 8 Plan sytuacyjny Jędrynie
  7. Zał. nr 9 Plan sytuacyjny Kalinowice
  8. Zał. nr 10 Plan sytuacyjny Ligota Dolna

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 w sekretariacie (I piętro)
w terminie do dnia 11.05.2016 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.05.2016 r. o godz. 11:15

 

Zawiadomienie z dn. 16.05.2016r. o unieważnieniu postępowania