Przetarg P-05/PZP/2014

Ogłoszenie o przetargu

Modernizacja /Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich realizowana w ramach projektu, „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.

1. Ogłoszenie o zamówieniuogloszenie

1.1. Ogłoszenie o zamówieniu zmiana z dnia 27.03.2014r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz I zmiana z dnia 27.03.2014r.

3. Dokumentacja projektowa

4. Przedmiar robót

5. Decyzje

6. Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia