Przekazanie terenu budowy dla miejscowości Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska i Gąsiorowice (Kontrakt 9,10,11,12,13), które odbyło się wraz z uroczystym wmurowaniem aktu erekcyjnego w Piotrówce.

W dniu 04 listopada 2010r. w Piotrówce odbyło się uroczyste przekazanie terenu budowy. W obecności Starosty Strzeleckiego – Józefa Swaczyny, Wójta Gminy Jemielnica – Joachima Jelito oraz sołtysów miejscowości: Piotrówka – Alina Sereda, Wierchlesie – Józef Jagoda, Barut – Gabriela Czudaj, Łaziska – Natalia Koziołek, Gąsiorowice – Jan Kapuściński, a także Prezesa Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Mariana Waloszyńskiego oraz Wiceprezesa Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o.- Tomasza Gibkiego jak również wykonawcy Energopol Trade Opole Sp. z o.o. reprezentowanego przez Prezesa Krzysztofa Skrzypka odbyło się uroczyste odczytanie aktu erekcyjnego, podpisanie go oraz zamurowanie jako symbol Rozpoczęcia prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w powyższych miejscowościach.