PRZETARGI


 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

PRZETARG PZP/W - 103/02/2016

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w Strzelcach Opolskich oraz modernizację stacji wodociągowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych.

 


 

PRZETARG P – 04 PZP/2014

 

  Ogłoszenie o przetargu

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie Kontrakt 8 "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle" (dokończenie realizacji zadania)

 


 

PRZETARG P – 05/PZP/2014

 

  Ogłoszenie o przetargu

Modernizacja /Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich realizowana w ramach projektu, „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.

 


PRZETARG P – 03/PZP/2013

 

  Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” Kontrakt 5 Kadłub Wieś , Kontrakt 8a Szymiszów Wieś, Kontrakt 8c Osiek.

 


 PRZETARG PZP/W-205/04/2013

 

  Ogłoszenie o przetargu

USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


 PRZETARG VI P‑05a/PZP/2011

 

  Ogłoszenie o przetargu

na dostawę specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, realizowaną w ramach Projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie" – nr zamówienia P‑05a/PZP/2011 - ukazało się 12 maja 2011r. w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest dostępne w bazie TED (Tenders Elektronic Daily) (Dz.U./S S91 12/05/2011 148896-2011-PL)

 


 PRZETARG V P-05/PZP/2011