Odwiedzający

Odwiedza nas 332 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1653
Artykułów:
103
Odsłon artykułów:
3319785

INFORMACJE OGÓLNE


 

 

        Nasze przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Opolu w rejestrze handlowym z godłem KRS 0000131719, pod firmą:
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.679.700 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 123.054 (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt cztery) udziałów po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, z czego:

  • Gmina Strzelce Opolskie posiada 113.130 (sto trzynaście tysięcy sto trzydzieści) udziałów o łącznej wartości 62.221.500 (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) złotych,
  • Gmina Jemielnica – posiada 9.924 (dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) udziałów o łącznej wartości 5.458.200 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych.
Statystyczny numer identyfikacyjny - regon 530997537

 

 

    Czym się zajmujemy?

Przedmiotem działalności SWiK Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest:

  • produkcja i dystrybucja wody;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

     Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Strzelce Opolskie, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.
    W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych, oraz usługi specjalistyczne.

    Zapraszamy do korzystania z naszych usług!