Odwiedzający

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
2376
Artykułów:
104
Odsłon artykułów:
3373704

O FIRMIE

WŁADZE SPÓŁKI


 

 

 

     Władze Spółki:

              Marian Waloszyński    -    Prezes Zarządu

              Tomasz Gibki              -    Wiceprezes Zarządu - Członek Zarządu

              Dorota Pietrowska      -    Prokurent

 

 

 

     Rada Nadzorcza:


              Waldemar Baluch - przewodniczący

              Waldemar Piontek - członek

              Henryk Griner - członek

 

INFRASTRUKTURA


 

 

            Nasza firma eksploatuje sieci wodociągowe na terenie całej Gminy Strzelce Opolskie. Systemy zaopatrzenia w wodę posiadają miasto Strzelce Opolskie i wszystkie wsie (7 wodociągów grupowych i 1 zbiorowy).
    Wodociąg zbiorowy zaopatruje w wodę samo miasto Strzelce Opolskie, oraz wsie Biadacz, Rożniątów, Szymiszów, Brzezina i Warmątowice.
Woda do systemu dostarczana jest z kilku studni głębinowych ujmujących wody podziemne ze zbiorników wód podziemnych triasu środkowego GZWP - 333 (pokłady wapienia muszlowego) , oraz triasu dolnego GZWP nr 335 (pstry piaskowiec).
    Ze zbiorników tych ujmowana jest również woda dla pozostałych mieszkańcy całej gminy Strzelce Opolskie. GZWP - 333 obejmuje większą część gminy i wykazuje bardzo dużą zasobność. Istniejące źródła wody zaspakajają w pełni potrzeby mieszkańców, a także są w stanie pokryć przyszłe potrzeby wynikające z funkcji gospodarczych (np. przemysł wodochłonny), a także mieszkalnictwa.

Wodociągi grupowe obejmują następujące miejscowości:

 • Wodociąg Kalinowice:
  • Kalinowice
  • Kalinów
  • Niwki
  • Ligota Dolna
  • Dolna Lipa
 • Wodociąg Sucha:
  • Sucha
  • Rozmierz
 • Wodociąg Rozmierka:
  • Rozmierka
  • Jędrynie
 • Wodociąg Kadłub:
  • Kadłub
  • Grodzisko
  • Osiek
  • Spórok (Gmina Kolonowskie)
 • Wodociąg Szczepanek:
  • Szczepanek
  • Dziewkowice
 • Wodociąg Błotnica Strzelecka:
  • Błotnica Strzelecka
  • Płużnica
 • Wodociąg Farska Kolonia (końcówka ul.Osieckiej w Strzelcach Opolskich)

Wyjąwszy przysiółek Farska Kolonia (jedna studnia), wszystkie wodociągi uzbrojone są w dwie studnie głębinowe tłoczące wodę do zbiorników wody lub zbiorników hydroforowych i dalej do odbiorców systemem rurociągów rozdzielczych.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE


 

 

        Nasze przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Opolu w rejestrze handlowym z godłem KRS 0000131719, pod firmą:
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.679.700 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 123.054 (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt cztery) udziałów po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, z czego:

 • Gmina Strzelce Opolskie posiada 113.130 (sto trzynaście tysięcy sto trzydzieści) udziałów o łącznej wartości 62.221.500 (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) złotych,
 • Gmina Jemielnica – posiada 9.924 (dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) udziałów o łącznej wartości 5.458.200 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych.
Statystyczny numer identyfikacyjny - regon 530997537

 

 

    Czym się zajmujemy?

Przedmiotem działalności SWiK Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest:

 • produkcja i dystrybucja wody;
 • odbiór i oczyszczanie ścieków;
 • projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

     Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Strzelce Opolskie, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.
    W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych, oraz usługi specjalistyczne.

    Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

 

 

NASZE OBIEKTY


 

Jesteś w artykule NASZE OBIEKTY.

        STRONA W BUDOWIE !!!