- Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - http://swik.com.pl -

Nabór na stanowisko

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PRACOWNIK
DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI TECHNICZNEJ  PROJEKTU