- Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - http://swik.com.pl -

Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz  budowa suszarni osadów i instalacji OZE na  oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.

Nr zamówienia: PZP/W-202/07/2018

Informacja z dnia 04.10.2018 r.:

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 23 października 2018 r. do godz. 11.00 – sekretariat. Ip.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 października 2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, na pierwszym piętrze, w sali konferencyjnej.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

1.1 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.09.2018 r.

1.2 Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2018 r.

1.3 Zmiana ogłoszenia z dnia 26.09.2018 r.

1.4 Zmiana ogłoszenia z dnia 05.10.2018 r.

1.5 Zmiana ogłoszenia z dnia 09.10.2018 r.

2. Standardowy Formularz JEDZ – wer. edyt.

3. SIWZ cz. I – Instrukcja dla Wykonawców

3.1 Zmiana SIWZ cz. I z dnia 05.09.2018 r.

3.2 Zmiana SIWZ cz. I z dnia 18.09.2018 r.

3.3 Zmiana SIWZ cz. I z dnia 25.09.2018 r.

3.4 Zmiana SIWZ cz. I z dnia 03.10.2018 r.

3.5 Zmiana SIWZ cz. I z dn. 04.10.2018 r.

4. SIWZ cz. II – Wzór umowy

4.1 Zmiana SIWZ cz. II z dnia 14.09.2018 r.

4.2 Zmiana SIWZ cz. II z dnia 01.10.2018 r.

5. SIWZ cz. III – Opis przedmiotu zamówienia

5.1 Zmiana SIWZ cz. III z dnia 14.09.2018 r.

6. SIWZ cz. IV – Formularze ofertowe

7. Dokumentacja projektowa

7.1 Przedmiary ATH

7.2 Rysunek nr 10 – OSADNIKI WTÓRNE

7.3 Rysunek nr 19.1 – REAKTOR BIOLOGICZNY

7.4 Uściślenie z dn. 28.09.2018 r. do opisu PW (branża arch-konst.) – Pkt 6

7.5 Uściślenie z dn. 28.09.2018 r. do opisu PW (branża AKPIA) – Pkt 8

7.6 Wyniki badań ścieków surowych – sierpień 2018 r.

7.7 Wyniki badań ścieków oczyszczonych – sierpień 2018 r.

7.8 Wyniki badań ścieków surowych – wrzesień 2018 r.

7.9 Wyniki badań ścieków oczyszczonych – wrzesień 2018 r.

7.10 Opis do projektu wykonawczego branży AKPiA

7.11 Uszczegółowienie do rys. suszarni – okno uchylne

7.12 Uszczegółowienie do rys. suszarni – szczelina nawiewna

8. Procedura Z.7 – Weryfikacja wykonanych robót budowlanych

9. Instrukcja do skorzystania z programu szyfrujacego 7zip

10. Ogólna instrukcja BHP dla firm zewnętrznych

11. Odpowiedzi na pytania Wykonawców

11.1 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 05.09.2018 r.

11.2 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 08.09.2018 r.

11.3 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 11.09.2018 r.

11.4 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 14.09.2018 r.

11.5 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 18.09.2018 r.

11.6 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 20.09.2018 r.

11.7 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 20.09.2018 r.

11.8 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 20.09.2018 r.

11.9 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 01.10.2018 r.

11.10 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 01.10.2018 r.

11.11 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 01.10.2018 r.

11.12 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 01.10.2018 r.

11.13 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 04.10.2018 r.

12. Informacja z otwarcia ofert

13.1 Wykonawcy wykluczeni i odrzucone oferty – Oferta nr 1

13.2 Wykonawcy wykluczeni i odrzucone oferty – Oferta nr 4

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia