- Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - https://swik.com.pl -

KOMUNIKAT z nia 29.07.2021 w sprawie jakości wody

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 29.07.2021r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego: