Komunikat ws. jakości wody – wodociągu publicznego Kalinowice

Treść Komunikatu