Odwiedzający

Odwiedza nas 1194 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1653
Artykułów:
103
Odsłon artykułów:
3321342

GALERIA VII

 

    Przekazanie terenu budowy dla miejscowości Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska i Gąsiorowice (Kontrakt 9,10,11,12,13), które odbyło się wraz z uroczystym wmurowaniem aktu erekcyjnego w Piotrówce.

 

    W dniu 04 listopada 2010r. w Piotrówce odbyło się uroczyste przekazanie terenu budowy. W obecności Starosty Strzeleckiego – Józefa Swaczyny, Wójta Gminy Jemielnica – Joachima Jelito oraz sołtysów miejscowości: Piotrówka – Alina Sereda, Wierchlesie – Józef Jagoda, Barut – Gabriela Czudaj, Łaziska - Natalia Koziołek, Gąsiorowice – Jan Kapuściński, a także Prezesa Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Mariana Waloszyńskiego oraz Wiceprezesa Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o.- Tomasza Gibkiego jak również wykonawcy Energopol Trade Opole Sp. z o.o. reprezentowanego przez Prezesa Krzysztofa Skrzypka odbyło się uroczyste odczytanie aktu erekcyjnego, podpisanie go oraz zamurowanie jako symbol Rozpoczęcia prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w powyższych miejscowościach.

 

Wójt Gminy Jemielnica odczytuje treść aktu erekcyjnego.   Od prawej: Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Marian Waloszyński, Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito, pracownicy Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. wraz z Kierownikiem Biura Jednostki Realizującej Projekt – Małgorzatą Sokołowską, Prokurent Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Dorota Pietrowska, Wiceprezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Tomasz Gibki oraz Nadzór Inwestorski – Zofia Prukop i Anna Wojtacha-Gonsior. Wójt Gminy Jemielnica odczytuje treść aktu erekcyjnego. Od prawej: Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Marian Waloszyński, Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito, pracownicy Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. wraz z Kierownikiem Biura Jednostki Realizującej Projekt – Małgorzatą Sokołowską, Prokurent Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Dorota Pietrowska, Wiceprezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Tomasz Gibki oraz Nadzór Inwestorski – Zofia Prukop i Anna Wojtacha-Gonsior.

 

 

Od prawej: Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Marian Waloszyński oraz Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito. Od prawej: Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Marian Waloszyński oraz Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito.

 

 

Podpisanie aktu erekcyjnego przez Prezesa Energopol Trade Opole Sp. z o.o. Krzysztofa Skrzypka, obok Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. Marian Waloszyński. Podpisanie aktu erekcyjnego przez Prezesa Energopol Trade Opole Sp. z o.o. Krzysztofa Skrzypka, obok Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. Marian Waloszyński.

 

 

Zamknięcie listu erekcyjnego przez od prawej: Wójta Gminy Jemielnica – Joachima Jelito, Starostę Strzeleckiego – Józefa Swaczynę, Księdza Henryka Pichenia.Zamknięcie listu erekcyjnego przez od prawej: Wójta Gminy Jemielnica – Joachima Jelito, Starostę Strzeleckiego – Józefa Swaczynę, Księdza Henryka Pichenia.

 

 

Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Marian Waloszyński przekazuje teren budowy Prezesowi Energopol Trade Opole Sp. z o.o. – Krzysztofowi Skrzypek. Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Marian Waloszyński przekazuje teren budowy Prezesowi Energopol Trade Opole Sp. z o.o. – Krzysztofowi Skrzypek.

 

 

Złożenie aktu erekcyjnego przez od prawej: Wójta Gminy Jemielnica – Joachima Jelito, Starostę Strzeleckiego – Józefa Swaczynę, Prezesa Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Mariana Waloszyńskiego oraz Prezesa Energopol Trade Opole Sp. z o.o.- Krzysztofa Skrzypka.Złożenie aktu erekcyjnego przez od prawej: Wójta Gminy Jemielnica – Joachima Jelito, Starostę Strzeleckiego – Józefa Swaczynę, Prezesa Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. – Mariana Waloszyńskiego oraz Prezesa Energopol Trade Opole Sp. z o.o.- Krzysztofa Skrzypka.

 

 

Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna zamurowuje akt erekcyjny.Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna zamurowuje akt erekcyjny.