UWAGI

 

SWiK Sp. z o.o. informuje, że podstawowy okres obrachunkowy dotyczący rozliczenia za pobór wody oraz odprowadzenie ścieków wynosi 1 miesiąc . W związku z powyższym rozliczenie za świadczone usługi począwszy od roku 2016  mogą być dokonywane w cyklu miesięcznym