- Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - http://swik.com.pl -

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barut.