Na skróty...

STAN LICZNIKA

ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia o szacowanej wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1020) zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych obowiązującym w Strzeleckich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. na wykonanie usługi odczytu wodomierzy lub urządzeń pomiarowych.

 

1. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi odczytu wodomierzy lub urządzeń pomiarowych.

2. Druk formularza ofertowego (pdf)

3. Druk formularza ofertowego (wersja edytowalna)

4. Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego

5. Informacja z otwarcia ofert

 

SONDY, ANKIETY...     BIURO JRP    BIP