Na skróty...

STAN LICZNIKA

ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia o szacowanej wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1020) zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych obowiązującym w Strzeleckich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. na wykonanie usługi dostarczania korespondencji.

 

1. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dostarczania korespondencji.

2. Druk formularza ofertowego (pdf)

3. Druk formularza ofertowego (wersja edytowalna)

4. Informacja z otwarcia ofert

 

SONDY, ANKIETY...     BIURO JRP    BIP