Na skróty...

STAN LICZNIKA

ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

 

 

 

 

    Przekazanie terenu budowy dla miejscowości Rozmierka, Dziewkowice, Błotnica Strzelecka i Grodzisko (Kontrakt 1,2,3,4), które odbyło się uroczystym odsłonięciem kamienia węgielnego w Rozmierce.

 

     W dniu 15 października 2010r. w Rozmierce odbyło się uroczyste przekazanie terenu budowy. Rozpoczęcie największej inwestycji w gminie Strzelce Opolskie nastąpiło poprzez odsłonięcie kamienia węgielnego przez Burmistrza Strzelec Opolskich – Tadeusza Goc, gospodarza terenu Sołtysa Rozmierki – Joachima Kaczmarczyka oraz Starostę Strzeleckiego – Józefa Swaczynę.

 

Od lewej: Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński, Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito, Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, Sołtys Rozmierki – Joachim Kaczmarczyk oraz Burmistrz Strzelec Opolskich – Tadeusz Goc.

Od lewej: Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński, Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito, Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, Sołtys Rozmierki – Joachim Kaczmarczyk oraz Burmistrz Strzelec Opolskich – Tadeusz Goc.

 

 

Od lewej: Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński, Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito, Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, Sołtys Rozmierki – Joachim Kaczmarczyk oraz Burmistrz Strzelec Opolskich – Tadeusz Goc.

Od lewej: Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński, Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito, Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, Sołtys Rozmierki – Joachim Kaczmarczyk oraz Burmistrz Strzelec Opolskich – Tadeusz Goc.

 

 

Poświęcenie tablicy upamiętniającej przekazanie terenu budowy przez ks. Proboszcza Andrzeja Kowolik.

Poświęcenie tablicy upamiętniającej przekazanie terenu budowy przez ks. Proboszcza Andrzeja Kowolik.

 

 

Przekazanie terenu budowy Kierownikowi zespołu budów Przedsiębiorstwa Wiesław i Maciej Gramowscy ATA-TECHNIK Sp. J. Witoldowi Borowicz (od lewej) przez Prezesa Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mariana Waloszyńskiego; przy czym uczestniczą: Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito, Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna oraz Burmistrz Strzelec Opolskich – Tadeusz Goc.

Przekazanie terenu budowy Kierownikowi zespołu budów Przedsiębiorstwa Wiesław i Maciej Gramowscy ATA-TECHNIK Sp. J. Witoldowi Borowicz (od lewej) przez Prezesa Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mariana Waloszyńskiego; przy czym uczestniczą: Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito, Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna oraz Burmistrz Strzelec Opolskich – Tadeusz Goc.

 

SONDY, ANKIETY...     BIURO JRP    BIP