Na skróty...

STAN LICZNIKA

ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

 

 

 

    Uroczyste podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka i Grodzisko (Kontrakt 1,2,3,4) w związku z realizacją Projektu : „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” z Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J. z siedzibą w Budzyniu.

 

    W dniu 05 października 2010roku o godzinie 12-tej w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbyło się spotkanie Inwestora z przedstawicielami firmy Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J. z siedzibą w Budzyniu przy Os. Cechowe 31 . W obecności przedstawicieli Urzędu Miasta Strzelce Opolskie oraz Nadzoru Inwestorskiego zostały podpisane umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 1,2,3,4 pomiędzy Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. i firmą „ ATA TECHNIK” Spółka Jawna. Umowy te dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka i Grodzisko.

 

Od lewej : przedstawiciele Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Wiceprezes - Tomasz Gibki, Prezes – Marian Waloszyński oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J.: Dyrektor , Prokurent Spółki- Krzysztof Karwowski , Zastępca Prezesa - Wiesław Gramowski.

Od lewej : przedstawiciele Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Wiceprezes - Tomasz Gibki, Prezes – Marian Waloszyński oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J.: Dyrektor , Prokurent Spółki- Krzysztof Karwowski , Zastępca Prezesa - Wiesław Gramowski.

 

 

 Przemawia Przewodnicząca Rady Miejskiej – Teresa Smoleń.  Od lewej przedstawiciele firmy Tractebel Engineering S.A. prowadzącej nadzór inwestorski nad Projektem, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J., Prezes i Wiceprezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przedstawiciele Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich oraz członkowie Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 Przemawia Przewodnicząca Rady Miejskiej – Teresa Smoleń. Od lewej przedstawiciele firmy Tractebel Engineering S.A. prowadzącej nadzór inwestorski nad Projektem, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J., Prezes i Wiceprezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przedstawiciele Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich oraz członkowie Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

 

Od lewej: Wiceprezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Tomasz Gibki oraz Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński.

Od lewej: Wiceprezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Tomasz Gibki oraz Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński.

 

 

Od lewej Krzysztof Karwowski – Dyrektor, Prokurent Spółki Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J., Wiesław Gramowski – Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J. z siedzibą w Budzyniu.

Od lewej Krzysztof Karwowski – Dyrektor, Prokurent Spółki Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J., Wiesław Gramowski – Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J. z siedzibą w Budzyniu.

 

 

Od lewej: Wiceprezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Tomasz Gibki , Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J.: Dyrektor , Prokurent- Krzysztof Karwowski , Zastępca Prezesa - Wiesław Gramowski, Skarbnik Urzędu Miasta Strzelce Opolskie- Urszula Killman , Zastępca Burmistrza Miasta – Maria Feliniak, Burmistrz Strzelec Opolskich – Tadeusz Goc.

Od lewej: Wiceprezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Tomasz Gibki , Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J.: Dyrektor , Prokurent- Krzysztof Karwowski , Zastępca Prezesa - Wiesław Gramowski, Skarbnik Urzędu Miasta Strzelce Opolskie- Urszula Killman , Zastępca Burmistrza Miasta – Maria Feliniak, Burmistrz Strzelec Opolskich – Tadeusz Goc.

 

 

SONDY, ANKIETY...     BIURO JRP    BIP